Mentorskap

lördag 15 augusti 2020

Anette Grinde

 


Klubbens medlemmar är engagerade mentorer som stöttar och coachar akademiker med utländsk bakgrund. Syftet är att skapa kontakt och underlätta adeptens möjligheter att finna relevant anställning på den svenska arbetsmarknaden. Sedan starten 2014 har klubben haft många lyckade coachningar och två av adepterna är dessutom nu medlemmar i klubben. 


The members of Stockholm City First Breakfast Rotaryclub are dedicated mentors who support and coach academics with a foreign background. The purpose is to establish contact and facilitate the adept's opportunities to find relevant employment in Sweden. Since its inception in 2014, the Club has had many successful contacts and two of the adepts are now members of the Club.