Moldavien

lördag 15 augusti 2020

Anette Grinde

 


Under 2019 startade klubben upp ett projekt vars syfte är att bidra med köksutrustning till ett barnsjukhus i Chisinau, Moldavien.  Flera klubbar i Sverige anslöt sig till projektet. Samarbetspartner i Moldavien Rotary Cosmopolitan Club. 

Resultatet blev mycket gott och projektet är nu avslutat.


In 2019 the Club launched a project aimed at contributing kitchen equipment to a children's hospital in Chisinau, Moldova. The ambition was for more Rotary clubs in Sweden to join the project. Partner in Moldova is Rotary Cosmopolitan Club. The project closed with a great success.